POLITYKA PRYWATNOŚCI


W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO - (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :

a) Administratorem danych osobowych jest "LuxColor - nowoczesne techniki wykończenia wnętrz" Krystian Zygmunt, 35-317 Rzeszów, Senatorska 65/9, NIP: 8161525338

b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: kontakt@luxcolor.rzeszow.pl

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,

- art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes.

d) Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

- dane podane w formularzu kontaktowym – 30 dni,

- dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:

- prawo dostępu do danych,

- prawo modyfikacji danych,

- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

- prawo żądania usunięcia danych,

f) Powyższe punkty możliwe są przez:

- kontakt z inspektorem danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

g) Dodatkowe informacje:

- Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,

- Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.