WIERCENIE STUDNI

Oferujemy wykonanie wysokiej jakości odwiertu studni głębinowej z kolumną rur o średnicy Ø110mm i  Ø125mm oraz odwierty pod studnie hydroforowe tzw. „abisynki” z zastosowaniem atestowanej rury do wody PE Ø50mm. W celu uzyskania jak najwyższej wydajności studni wiercenie prowadzimy metodą udarowo-obrotową na sucho. Wykorzystanie tej techniki gwarantuje maksymalne wykorzystanie warstw wodonośnych i ich optymalne ujęcie. Przy głębszych odwiertach studziennych i w trudnych warunkach geologicznych stosujemy technikę wiercenia z użyciem tzw. ”płuczki wiertniczej”.

Stosujemy rury typowo studzienne skręcane tylko z atestami higienicznymi. Dodatkowo zabezpieczamy odwierty przed dostępem wód podskórnych, nie pozwalając na zanieczyszczenie ujęcia.


METODY WYKONANIA STUDNI

WIERCENIE UDAROWO-OBROTOWE

Metoda polega na przewierceniu się do warstwy wodonośnej i dalszym wierceniu wraz z rurowaniem otworu, a po uzyskaniu odpowiedniej głębokości zostaje zapuszczona kolumna wraz z filtrem natomiast rury robocze/osłonowe zostają usunięte. Metoda ta jest skuteczna przy odwiertach do max. 30m.

Posiadamy samojezdną wiertnicę hydrauliczną o niskiej masie, która umożliwia dojazd nawet w najbardziej niedostępnym terenie nie niszcząc przy tym otoczenia.

Zalety:

 • Możliwość "wychwycenia" warstwy wodonośnej z dokładnością nawet do 20cm.
 • Niewielka dewastacja terenu w obrębie odwiertu.
 • Możliwość zafiltrowania warstwy wodonośnej o miąższości nawet 50cm.
 • Bardzo długa żywotność studni - nawet 30 lat.

Wady:

 • dłuższy czas odwiertu przy studniach głębszych niż 15-20 m oraz wyższa cena niż w przypadku wiercenia na mokro przy użyciu tzw. ”płuczki wiertniczej”.


WIERCENIE PŁUCZKOWE

Metoda ta polega na wypłukiwaniu urobku pod ciśnieniem i równoczesnym zapuszczaniem przewodu wiertniczego.

Zalety:

 • Duży postęp wiercenia w krótkim czasie szczególnie w trudnych warunkach geologicznych,
 • Umożliwia wiercenie w podłożu skalistym.

Wady:

 • Brak dokładnej wiedzy na temat początku warstwy wodonośnej.
 • Żywotność studni krótsza niż w przypadku odwiertów rurowanych.


KOSZTY WIERCENIA STUDNI GŁĘBINOWEJ

Koszt wiercenia studni głębinowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim cena jest zależna od średnicy wiercenia oraz warunków geologicznych.


Cena za metr odwiertu ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

 1. Przyjazd na działkę Inwestora w celu dokonania wizji lokalnej.

 2. Wyznaczenie najlepszego miejsca wiercenia na podstawie map geologicznych, rozpoznania w terenie i metody różdżkarskiej dającej 90% skuteczności.

 3. Odwiert do odpowiedniej głębokości.

 4. Zapuszczenie rur studziennych wraz z filtrem.

 5. Wykonanie odpowiednio dobranej do warunków geologicznych obsypki filtracyjnej kolumny studziennej (jeśli zachodzi taka potrzeba). Dzięki temu zwiększamy żywotność studni głębinowej.

 6. Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego z określeniem wydajności studni.

 7. Dobór pompy do wydajności studni.


Materiały stosowane przez nas są najwyższej jakości i posiadają wszelkie atesty do kontaktu z wodą pitną.

Wykonujemy odwierty zakończone próbnym pompowaniem jak i również realizacje "pod klucz" czyli :

 • montaż pompy oraz niezbędnego osprzętu
 • podłączenie studni do istniejącej instalacji